Bargala AD - Shoes ware

Баргала АД. Уживајте во Вашиот чекор.

Производствени капацитети на Баргала АД
Баргала АД располага со производствени капацитети сместени на простор од околу 10.000 метри квадратни, во индустриската зона во Штип.
Производствени погони
Баргала АД дневно произведува од 3.500 парови (женски чизми) до 4.500 парови (женски чевли и сандали). Просечното годишно производство во изминатите 3 години изнесува околу 950.000 пара и е во постојан пораст.
Женски обувки
Баргала АД дневно произведува од 3.500 парови (женски чизми) до 4.500 парови (женски чевли и сандали). Просечното годишно производство во изминатите 3 години изнесува околу 950.000 пара и е во постојан пораст.
Машки обувки
Најголем дел од нашето производство отпаѓа на женски чизми и чевли, но имаме големо искуство во производство на машки и детски обувки.
Вие сте на: Home